Kart til Hygga:

Adresse Hygga:

Hygga Feriehjem, Rødtangen

Brevikveien 6, 3484 Holmsbu

Adresse i Oslo:

Finnmarkslaget i Oslo
v/ Raymond Trondsen
Tiursvingen 1
1407 Vinterbro

E-post kontakt:

Henvendelser om medlemskap: medlem@finnmarkslaget.no

Henvendelser til styret: styret@finnmarkslaget.no

Telefonkontakt:

Styret

Raymond Trondsen Styreleder +47 40041779
David Kjær Nestleder +47 92632972
Kristian Kleven Lyng Styremedlem +47 93438633
Jens Terje Thomassen Styremedlem +47 90606055
Evy Helene Berg Styremedlem +47 48100873
Rønnaug Refsaas Styremedlem +47 92223243
Jan Arvid Nilsen Kasserer +47 99213029
Christian Strømme Vara +47 47906570
Liv Berit Tunkvist Vara +47 469 64 776
     

Webansvarlig

Christian Strømme Webansvarlig +47 47906570

Regnskap

Evy H. Berg Regnskapsfører  +47 48100873

Feriehjemmet Hygga

Booking av Hygga booking_hygga@finnmarkslaget.no                 

Husstyret på Hygga

Evy H. Berg Leder +47 48100873
Mette Kristoffersen Husstyremedlem +47 95434753
Elisabeth Jensvold Husstyremedlem +47 91796075
Anette Pettersen Husstyremedlem +47 40815290
Linn Moe Husstyremedlem +47 45238226
     

Turgruppa

Rønnaug Refsaas Leder +47 92223243
Eva Mathisen Medlem +47 91564280

Reiseklubben

Raymond Trondsen Leder +47 40041779