Innkalling Årsmøte 2020

Finnmarkslaget i Oslo innkaller til Årsmøte

Tid: Onsdag 11. mars 2020 kl 18.30
Sted: Løkkeveien 11, 0253 Oslo

Saksliste til ordinært Årsmøte

 1. Valg av møteleder og møtesekretær
 2. Årsmelding og regnskap  for kalenderåret 2019
 3. Saker som fremlegges av styret. – Ingen
 4. Valg til styret
  1. Valg av leder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av varamedlemmer til styret
 5. Valg av revisor
 6. Valg av materiellforvalter
 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer
  1. Valg av medlemmer til husstyret for Hygga
  2. Valg av medlemmer til arrangementskomiteen
 8. Valg av representanter til hovedorganisasjonens årsmøte

Årsmelding og regnskap ligger til disposisjon for medlemmene på møtedagen.
Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning

Det blir enkel servering.
Velkommen!

Med hilsen
Finnmarkslaget i Oslo
David Kjær
Leder FiO

__________________________________________________________________________

Hyggas venner innkaller til Generalforsamling

Tid: onsdag 11. mars kl 18.00.
Sted: Løkkeveien 11, 0253 Oslo

Regnskap og valg vil bli gjennomført. Velkommen.

Med hilsen
Hyggas venner
v / leder Svein Pettersen