Digitalt årsmøte 2021

Årsberetnign og Regnskapstall for FIO 2020Invitasjon til digitalt årsmøte i Finnmarkslaget 2021

Nå nærmer tiden seg igjen for årsmøte i Finnmarkslaget.

Da det for tiden ikke vil være mulig å gjennomføre årsmøtet fysisk, har styret i Finnmarkslaget i år valgt å gjennomføre dette digitalt på Microsoft Teams.

Dato for møtet vil være den 24 mars 2021, kl. 18.00. Pålogging senest kl. 17.55.

For at man skal kunne delta på årsmøtet i år må man melde seg på med epost til raymond@finnmarkslaget.no

Du vi da motta en invitasjon på eposten du sendte fra, til å delta digitalt på årsmøte.
Samtidig vil du få en beskrivelse om hvordan du logger deg på og deltar i møtet.
Man kan delta på møtet enten via PC/Mac eller mobiltelefon (Android eller iOS)

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å delta.

Mvh
For Styret i Finnmarkslaget

Raymond Trondsen

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1.Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder, møtesekretær samt 2 protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for siste kalenderår.
4. Saker som fremlegges av styret. – Ingen

5. Valg av leder
5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
6. Valg av medlemmer til styret for Hygga
7. Valg av medlemmer til komiteer.

 

Nedenfor kan dere laste ned årsberetning og regnskapstall for 2020:

Årsberetnign og Regnskapstall for FIO 2020