Årsfest 2021 – utsatt

Kjære medlemmer

Riktig godt nytt år!

Årsfesten med skreimølje er vi nødt til å utsette til senere i år.
Dette grunnet smitteutvikling den siste tiden og smittevernrestriksjoner generelt.
Vi kommer tilbake til dere med ny dato når det er mer trygt og det ligger til rette for å samles.
Avhengig av når på året årsfesten kan gjennomføres så vil menyen kunne variere.

Andre felles arrangement utgår også inntil videre.

Med hilsen
Styret i Finnmarkslaget