Referat årsmøte 2020

PROTOKOLL FRA
ÅRSMØTE I FINNMARKSLAGET I OSLO

STED:           DMK, Løkkeveien 11 – Inngang Huitfeldtsgate
DATO:          11. mars 2020
TID:             Kl. 18:30
TIL STEDE:  11 stk.

 1. Godkjenning av innkalling.
  Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

 2. Godkjenning av saksliste.
  Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent

 3. Valg av møteleder og referent.
  Vedtak:
  Møteleder: Unni Svendsen
  Referent: Christian Strømme
  Protokollunderskrivere: Jens Terje Thomassen og Raymond Trondsen

 4. Årsmelding og regnskap for kalenderåret 2019
  Vedtak:
  – Årsmelding for Finnmarkslaget er godkjent
  – Årsmelding for Hygga er godkjent
  – Revisjonsberetning er gjennomgått.
  – Regnskap Hygga og Finnmarkslaget er godkjent.
  – Årsmelding og regnskap for Reiseklubben er ikke levert.

 5. Saker som fremlegges av styret:
  Ingen saker til behandling

 6. Valg:
  Styreleder:
  – David Kjær (ikke på valg)

  Styremedlemmer:
  – Raymond Trondsen (2 år)
  – Evy Helene Berg (2 år)
  – Jan Arvid Nilsen (2 år)
  – Kristian Kleven Lyng (2 år)
  – Christian Strømme (ikke på valg)
  – Rønnaug Refsaas (ikke på valg)

  Varamedlemmer:
  – Werner Dallaware (1 år)
  – Jens Terje Thomassen (1år)

  Valg av revisor:
  – Britt Kollstrøm (2 år)
  – Lisbeth Hammari (ikke på valg)

  Valg av materialforvalter
  – David Kjær (leder av laget)

  Valg av medlemmer og varamedlemmer til komitéer:

  Husstyret på Hygga.
  – Evy Helene Berg (2 år)
  – Aina Volden (2 år)
  – Anette Pettersen (2 år)
  – Elisabeth Jensvold (ikke på valg)
  – Mette Kristoffersen (ikke på valg)

  Arrangementskomitéen:
  – Wally P. Ingrirud (2 år)
  – Unni Svendsen (2 år)

  Representanter til BBF:
  – Velges av styret.

  Vedtak: Samtlige verv ble enstemmig godkjent

 

David Kjær
Leder av Finnmarkslaget