Protokoll Årsmøte 2019

Protokoll Årsmøte i Finnmarkslaget i Oslo

 

Sted: Løkkeveien 11, DMKs lokaler.
Dato/Tid: 13.3.2019 kl 18.00

Antall fremmøtte: 13

 

 

Saksliste til ordinær Generalforsamling

 1. Valg av møteleder og møtesekretær

– Unni Svendsen møteleder, David Kjær møtesekretær

 1. Årsmelding og regnskap for kalenderåret 2018

– Årsmelding og regnskaper gjennomgått

– Godkjent

 1. Saker som fremlegges av styret.

3.a      Endringer av vedtektene

Endringer godkjent.

 

Ordinær Generalforsamling Avsluttet, andre saker utgår.

 

Saksliste til ekstraordinær generalforsamling

 1. Valg av møteleder og møtesekretær
  – Unni Svendsen møteleder, David Kjær møtesekretær
 1. Endringer av vedtektene
  – Endringer gjennomgått og godkjent
 2. Valg av tillitsvalgte.
  Se eget skjema for valg

 

Link til nye vedtekter: http://www.finnmarkslaget.no/vedtekter/
Link til oversikt over Valg 2019