Velg handling

Hva er din tilknytting til Finnmark? (obligatorisk)

Født i FinnmarkStudert i FinnmarkFamilie i FinnmarkBodd i FinnmarkArbeidet i FinnmarkAnnet

Faktura for medlemskap vil bli sendt ut.
Dersom du betaler på forhånd, skriv inn type betaling ovenfor: (F.eks: Overført via bank/vipps + dato)

Betaling av medlemskap

Faktura for medlemskap blir sendt ut etter registrering ovenfor. Dersom det er behov for hurtig registrering kan det betales direkte inn til Finnmarkslaget i Oslos konto. Betaling mår merkes med «Medlemskontingent» og «Navn» på alle som det betales for.

Priser

Medlemskap voksne: kr. 250 pr/år
Medlemskap barn: kr. 25 pr/år
Medlemskap pensjonister/uføretrygdet: kr. 100 pr/år
Medlemskap studenter (t.o.m. 30 år): kr. 100 pr/år

Hyggas venner donasjon: kr. 25 pr/år