Innmelding:

  Hva er din tilknytting til Finnmark? (obligatorisk)

  Født i FinnmarkStudert i FinnmarkFamilie i FinnmarkBodd i FinnmarkArbeidet i FinnmarkAnnet

  Faktura for medlemskap vil bli sendt ut.
  Dersom du betaler på forhånd, skriv inn type betaling ovenfor: (F.eks: Overført via bank/vipps + dato)

  Adresseendring:

   Utmelding:

    Betaling av medlemskap

    Faktura for medlemskap blir sendt ut etter registrering ovenfor. Dersom det er behov for hurtig registrering kan det betales direkte inn til Finnmarkslaget i Oslos konto. Betaling mår merkes med «Medlemskontingent» og «Navn» på alle som det betales for.

    Priser

    Medlemskap voksne: kr. 250 pr/år
    Medlemskap barn: kr. 25 pr/år
    Medlemskap pensjonister/uføretrygdet: kr. 100 pr/år
    Medlemskap studenter (t.o.m. 30 år): kr. 100 pr/år

    Hyggas venner donasjon: kr. 25 pr/år