Innkalling til Årsmøte og Generalforsamling

Finnmarkslaget i Oslo innkaller til Generalforsamling

Tid: Onsdag 14. mars 2018 kl 18.30
Sted: Storgata 10 B (Lokaler til ADHD- Norge)

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 1.   Valg av møteleder og møtesekretær
 2.   Årsmelding og regnskap for kalenderåret 2017
 3.   Saker som fremlegges av styret: ingen
 4.   Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret:
  • Leder for 1 år
  • Styremedlemmer for 2 år
  • Varamedlemmer for 1 år
 1.   Valg av medlemmer til rådet.
 2.   Valg av leder til rådet (velges blant de faste medlemmene)
 3.   Valg av revisor.
 4.   Valg av materialforvalter.
 5.   Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer.
  • Husstyret
  • Arrangementskomiteen

Årsmelding og regnskap ligger til disposisjon for medlemmene på møtedagen.
Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning

Årsmeldingen er tilgjengelig ca 05.mars på www.finnmarkslaget.no

Det blir enkel servering.

Velkommen!

 

 

Innkalling til Generalforsamling i Hyggas venner

Tid: Onsdag 14. mars 2018 kl 18.00
Sted: ADHD- Norge- Storgata 10 B

Regnskap og valg vil bli gjennomført.

Velkommen!