Bli med i Hyggas venner

Hvem er Hyggas venner?

Den daglige driften av Hygga besørges av et husstyre, men når det står større saker på tapetet kan det behøves hjelp. Derfor ble det i 1963, på tilrådning fra husstyret, opprettet en gruppe som skulle hete Hyggas Venner.

I formålsparagrafen står det: ”Gruppens formål er å arbeide til beste for lagets feriehjem Hygga. Gruppen skal etter evne skaffe midler til nyanskaffelser og vedlikehold av eiendommen. Gruppen skal også hjelpe til med at feriehjemmet drives etter forutsetningene”. Under pkt 6 i vedtektene står det: Gruppen skaffer seg inntekter ved kontingent, bidrag, lotteri, tilstelninger etc.

Hyggas Venner har arrangert mange dansekvelder opp gjennom årene, og stått som bidragsyter til de aller fleste nyinnkjøpene som er gjort. De har tatt en stor byrde av hovedlagets skuldre og i høy grad vært medvirkende til at Hygga holder så god standard som den gjør.

Hyggas Venner er en forening som samler inn penger til Hygga, og som i samarbeid med husstyret og styret i FiO er med på å anskaffe utstyr som ikke er på budsjettet til Hygga. Alle midler som kommer inn går uavkortet til Hygga. Håper at så mange som mulig, både tidligere venner og nye, har lyst / mulighet til å komme med et bidrag – stort eller lite.

Minste kontingenten er Kr. 25,00. Alle bidrag taes imot med takk!

Doner

 

 • 1965 Jubileumsgave til Hyggas 10.års jubileum. Kr. 500.00
 • 1966 Ny flaggstang og midler til vedlikehold. Kr. 1000.00
 • 1967 Ny sofa, stoler, køyesenger og lamper. Kr. 2000.00
 • 1968 Hyggas Venner 5.års jubileumsgave Kr. 1000.00
 • 1970 Jubileumsgave til Hyggas 15.års jubileum: Kr. 2500.00
  – To lampeskjermer i kobber, madrasser og bord
 • 1975 Jubileumsgave til Hyggas 20.års jubileum: Kr. 2500.00
  – 20 sengelamper, 16 pinnestoler og ny vimpel
 • 1978 Hyggas Venner 15.års jubileumsgave: Kr. 1500.00
  – Til en varmtvannsbeholder
 • 1980 Jubileumsgave til Hyggas 25.års jubileum: Kr. 2000.00
  – Syv bord til annekset og diverse utstyr
 • 1985 Jubileumsgave til Hyggas 30.års jubileum:
  – En oppvaskemaskin Kr. 5000.00
 • 1987 Ny flaggstang og vimpel med Hyggas navn Kr. 2500.00
 • 1988 Hyggas Venner 25.års jubileumsgave: Kr. 4000.00
  – En mikrobølgeovn, en kløyvøks, gjestebok og diverse spill.
 • 1990 Jubileumsgave til Hyggas 35. års jubileum: Kr. 10000.00
  – som gikk til nye utsmykningsbord på gavlene til Hygga.
 • 1993 Hyggas Venner 30. års jubileumsgave: Kr. 15000.00
  – som gikk til rengjøring av peisestutaket
  – og et kart over Nord-Norge fra 1795 og diverse verktøy
 • 1995 Jubileumsgave til Hyggas 40. års jubileum.
  – En oppvaskemaskin Kr. 7186.00
 • 1998 Hyggas Venner 35. års jubileumsgave til Hygga:
  – Et utebord med 8 sitteplasser til Kr.2000.00
 • 2000 Jubileumsgave til Hyggas 45. års jubileum
  – 9 Store og 64 små søyler til verandraen på hygga Kr.37000,00
 • 2001 3 soler og 3 bord kr. 7500.00
 • 2002 3 cd. kr.450.00
 • 2003 Hyggas Venner 40. års jubileumsgave til Hygga:
  – Renovering og ombygging av uthuset kr. 30000.00
  – og grillen kr. 5000.00
 • 2004 Gave på kr. 6000.00
  – til 2 store nye søyler og ny trapp kjøkkenveien.
 • 2005 Hygga’s 50. års jubileumsgave fra Hyggas Venner:
  – Gave på kr. 10000.00. Innkjøp av ny ovn i spisestua.
 • Gaver 2008 – Stekepanner, kjeler kniver og lignende for 5000 kr
 • Gave 2009 – Bord og benker til den nye terrassen
 • Gave 2010 – tilskudd til boring av eget vann på Hygga  mmm…

Grasrotandelen

Les hvordan du kan støtte oss med Grasrotandelen (klikk her)