Hygga i 100 i 2019

Det flotte feriehjemmet Hygga fyller 100 år i 2019

Helgen 13-15.april gjennomførte styret i Finnmarkslaget i Oslo (FiO) en inspirasjonshelg på organisasjonens feriehjem Hygga på Rødtangen, rett syd for Holmsbu. Tilstede på inspirasjonshelgen var 16 tillitsvalgte fra de forskjellige organ i FiO og planen for helgen var å legge strategier for organisasjonens arbeid både det neste året og årene fremover. Det som hadde størst fokus ved årets samling var det faktum at feriehjemmet Hygga, bygget i 1919, fyller 100 år neste år.

Stor innsats

Det er ingen stor hemmelighet at jubileumsfeiringen vil komme til å kreve en meget stor innsats både fra Hovedlaget, styret, Hyggas venner og enkeltmedlemmer i laget som ønsker å yte en særlig innsats.

Under inspirasjonshelgen ble det hele tiden lagt vekt på å være så godt forberedt på jubileumsarrangementet som mulig.  Fra flere hold ble det pekt på at Finnmarkslaget alt burde ha kommet i gang med planleggingen av jubileet for fem år siden. Slik har det ikke gått, men alle i styret og de tillitsvalgte håper likevel å få gjort så mye som mulig i den tiden som gjenstår fram mot 2019.

Tiltak blir nå satt i verk for å prøve å gi jubilanten et millionløft fram mot jubileet og i årene etterpå.

Noen av de tiltak og aktiviteter det er ønskelig å ta tak i i forbindelse med jubileumsforberedelsene er listet opp nedenfor.

  • Bruke 100 årsjubileet som en mulighet for å føre Hygga tilbake til fordums prakt, men også som et middel for å skape blest rundt FiO og lagets arbeide samt skape fremtidig positiv utvikling og støtte til foreningen og Hygga.
  • Restaurering av ytre bygningsmasse, oppbygning av tomt og nytt gjerde, restaurering av tak og andre indre deler av Hygga og tilbakeføre interiør.
  • Markedsføre mot støttepartnere som Kulturminnefondet, Riksantikvaren, Sparebankstiftelsen, Hurum og Oslo kommune, BBF og privat næringsliv (f.eks. Norwegian, Widerøe, Møller-gruppen med flere). Gjelder både for FiO og Hygga 100 år. Invitere på besøk til Hygga som utgangspunkt i videre arbeid.
  • Invitere diverse medier som Norge Rundt, Drammens tidende, Østlandssendingen, dagsaviser, magasiner, m.m. for å skape blest og informere om FiO og
  • Invitere Norsk Treteknisk Institutt for å sjekke om Hygga er en av de første prefabrikkerte tømmerboliger i Norge.
  • Lage og servere 100-års lunsj/mottagelse. Invitere ressurser, kjentfolk, media med flere. Hva har skjedd på Rødtangen de siste 100 år og hva slags mat lagde man på Rødtangen for 100 år siden.
  • Invitere ledelsen i Jotun til besøk med forespørsel om sponsing av maling og restaurering av bygninger.
  • Invitere Sosiologisk Institutt UiO og se på betydning av Hygga for enkeltindivider og medlemmer, hvordan dugnad har styrket FiO.
  • Invitere og organisere besøk av diverse støtteorganisasjoner.

Pensjonerer seg

Mangeårig medlem av styret, tidligere leder og nestleder av Finnmarkslaget i Oslo (FiO), Werner Wilh Dallawara har påtatt seg jobben med å skaffe inn både sponsor-kroner og direkte støtte til laget fra blant annet Sparebankstiftelsen, ulike fond og legater.

– Jeg vet at dette kommer til å bli tøft, men jeg gjør det med glede og kjærlighet til laget sier Werner til lagets hjemmesider.

 

Den 10 mai i år har Werner 30 års fartstid som journalist i Nationen. I løpet av sommeren har han planlagt å trekke seg tilbake fra den krevende avisjobben. Da vil han samtidig få mer tid til å jobbe mer for laget og fremme dets interesser både nå og fram mot jubileet neste år.

Werner lover å stå på og håper nå på drahjelp fra alle gode krefter.