Hygga gjennom korona

Alt er ikke helt som normalt på Hygga nå – det vet vi jo alle. Likevel er det mange som står på for at vi skal komme godt ut av det. Derfor starter vi med å gi en stor takk til alle som har bidratt på ulike måter!

Takk til alle som har jobbet på Hygga, takk til deg som har betalt medlemsavgift, takk til deg som har donert på Spleis og til deg som har gitt noe annet Hygga trengte. Og takk til deg som bidrar til samhold og god stemning på Hygga

Faste utgifter

Grovt regnet har Hygga ca 12500  kr i faste utgifter per måned, også når det ikke er gjester. Foreløpig har vi avlyst påskeferie og dugnad. Det er lov til å komme på besøk på Hygga, men kun noen få av gangen. I tillegg fortsetter avbestillinger på utleie å komme inn. Det er klart at da kjenner vi det på «lommeboka»

Forsiktig gjenåpning

Vi åpner Hygga gradvis. Og tar imot tre grupper av gangen, à fem personer, maks 15 personer av gangen. Vi har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi skal unngå smitte, og vil gå i dialog med kommunelegen i Asker kommune om hvordan vi gradvis kan åpne mer.

Les detaljene på Hyggas Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/2860687340/?epa=SEARCH_BOX

Digital dugnad

For å dekke de faste utgiftene har vi startet en digital dugnad på Spleis.no/hygga. Her kan du bidra om du vil med hvor mye du vil, og du velger selv om du vil være anonym. Beløpet du har gitt vises ikke på nettsiden. Pengene går uavkortet til å dekke Hyggas faste utgifter.

Spleisen finner du her: https://www.spleis.no/hygga , og den varer ut denne uken (uke 21).

Medlemsavgiften

Kanskje har du betalt den, eller kanskje er den glemt. Her er en vennlig påminnelse om forskjellen denne summen gjør for Finnmarkslaget – særlig nå. Faktura skal være sendt til deg på epost.

Fått en purring du ikke skulle hatt? Ta kontakt på medlem@finnmarkslaget.no.

Marked på Hygga. Kanskje…

Sannsynligvis får vi ikke får arrangert loppemarked i sommer. derfor  vurderer vi å lage et marked i mindre skala der det kan selges alt fra hjemmelaget syltetøy til husflid artikler og kunst.

Kanskje er du en av de som har en hobby eller kan et håndverk?. Da kan du enten donere noe du har laget, eller du kan få en “bod” på markedet der du deler overskuddet med Hygga. Vi vil gjerne vite hvor mange som er interessert i å bidra til dette, så vi vet om vi har grunnlag for å sette i stand et slikt marked eller ikke.

Er du interessert? Ta kontakt med Evy på: evy@finnmarkslaget.no eller sms 481 00 873.

Kan jeg bidra på andre måter?

Jada, det er klart du kan! Det er alltid noe å ta tak i for de som kommer på besøk, men vi har for øyeblikket ikke penger til oppussing og annet vedlikehold der det må kjøpes inn materialer.

I tillegg vil vi minne alle som ikke har gjort det allerede om muligheten til å sette opp Finnmarkslaget i Oslo på Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Du kan lese mer om Grasrotandelen her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Hygga er på mange måter et symbol på samarbeid, frivillighet og dugnadsånd. La oss lose Hygga trygt gjennom koronatiden og vise alle hva vi er gode for.

Vennlig hilsen
oss i husstyret på Hygga
Elisabeth, Aina, Mette, Anette og Evy