Bli medlem av Finnmarkslaget i Oslo og få medlemspriser på overnatting på Hygga, våre aktiviteter og vær med å støtt laget og driften av Hygga Feriehjem.

Priser medlemskap

Medlemskap voksne: kr. 250 pr/år
Medlemskap barn: kr. 25 pr/år
Medlemskap pensjonister/uføretrygdet: kr. 100 pr/år
Medlemskap studenter (t.o.m. 30 år): kr. 100 pr/år

Hyggas venner donasjon: kr. 25 pr/år

    Hva er din tilknytting til Finnmark? (obligatorisk)

    Født i FinnmarkStudert i FinnmarkFamilie i FinnmarkBodd i FinnmarkArbeidet i FinnmarkAnnet

    Faktura for medlemskap vil bli sendt ut.
    Dersom du betaler på forhånd, skriv inn type betaling ovenfor: (F.eks: Overført via bank/vipps + dato)