Årsmøte 2019

Finnmarkslaget i Oslo innkaller til Generalforsamling

Tid: Onsdag 13. mars 2018 kl 18.00

Sted: Løkkeveien 11, 0253 Oslo

Saksliste til ordinær Generalforsamling

1.             Valg av møteleder og møtesekretær

2.             Årsmelding og regnskap  for kalenderåret 2018

3.             Saker som fremlegges av styret.

                3.a           Endringer av vedtektene

4.             Valg til styret

4,a           Valg av leder

4.b           Valg av styremedlemmer

4.c           Valg av varamedlemmer til styret

5.             valg til rådet

5.a           Valg av medlemmer til rådet

5.b           Valg av varamedlemmer til rådet

6.             Valg av leder til rådet

7.             Valg av revisor

8.             Valg av materiellforvalter

9.             Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer

9.a           Valg av medlemmer til husstyret for Hygga

9.b           Valg av medlemmer til arrangementskomiteen

10.           Valg av representanter til hovedorganisasjonens årsmøte

___________________________________________________________________

 

Finnmarkslaget i Oslo innkaller til ekstra ordinær Generalforsamling

 

Saksliste til ekstraordinær generalforsamling

1              Valg av møteleder og møtesekretær

2.             Endringer av vedtektene

3.             Valg til styret

3,a           Valg av leder

3.b           Valg av styremedlemmer

3.c           Valg av varamedlemmer til styret.         

4.             Valg av medlemmer og varamedlemmer til tyret for Hygga

5              Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer

6.             Valg av representanter til hovedorganisasjonens årsmøte

 

 

Årsmelding og regnskap ligger til disposisjon for medlemmene på møtedagen.

Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning

 

Det blir enkel servering.

Velkommen!

 

__________________________________________________________________________

 

Innkalling til Generalforsamling i Hyggas venner

 

Det vil bli avholdt generalforsamling i Hyggas venner onsdag 13. mars kl 17.30

Regnskap og valg vil bli gjennomført. Velkommen.