Årsmøte 2017

Skrevet av Hovedstyret | 15. mars 2017
Posted in FiO Aktuelt
Årsmøte 2017

Finnmarkslaget i Oslo innkaller til Generalforsamling

Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl 19.00

Sted: DMK AS- Løkkeveien 11. - Inngang Huitfeldsgate

 

 

 

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 

1.         Valg av møteleder og møtesekretær
2.         Årsmelding og regnskap for kalenderåret 2016
3.         Saker som fremlegges av styret: ingen

4.         Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret:

·         Leder for 2 år

·         Styremedlemmer for 2 år

·         Varamedlemmer for 1 år

5.         Valg av medlemmer til rådet.
6.         Valg av leder til rådet (velges blant de faste medlemmene)
7.         Valg av revisor.
8.         Valg av materialforvalter.
9.         Valg av medlemmer og varamedlemmer til komiteer.

·         Husstyret

·         Arrangementskomiteen

 

 

Årsmelding og regnskap ligger til disposisjon for medlemmene på møtedagen.

Styret plikter å sende medlemmene årsmelding og regnskap på anmodning

Årsmeldingen er tilgjengelig ca 05.mars på www.finnmarkslaget.no

 

Det blir enkel servering.

Velkommen!

 

Med hilsen

Finnmarkslaget i Oslo

David Kjær

Leder FiO

 

­­­__________________________________________________________________________

 

Innkalling til Generalforsamling i Hyggas venner

 

Det vil bli avholdt generalforsamling i Hyggas venner onsdag 15. mars kl 18.30.

Regnskap og valg vil bli gjennomført. Velkommen.

Med hilsen Hyggas venner 

v / leder Svein Pettersen