Åretsmedlem 2006 i Finnmarkslaget i Oslo er kåret

Skrevet av Jon Lyder | 18. februar 2010
Posted in FiO Om Finnmarkslaget - Årets medlem
Åretsmedlem 2006 i Finnmarkslaget i Oslo er kåret

Stig Solberg i FIO reiseklubben er kåret til Årets Finnmarking 2006. Hedersbevisningen ble markert med diplom og gavesjekk på kunst under lagets siste styremøte før sommeren. Juryen begrunner sitt valg med at ”det var for sitt generelt sterke engasjement for Finnmarkslaget og bygdelagsbevegelsen og spesielt for hans innsats for FiO Reiseklubben, et arbeid som er utført langt ut over det som kan forventes av frivillig innsats”.

I 2006 arrangerte Reiseklubben påsketur til Rüdesheim og et dobbeltcruise til Karibien i november, og satte i den anledning ny omsetningsrekord på over 1,7 millioner kroner.

Prisen består av et diplom, blomster og en gavesjekk på kr 2.500 fra Nordnorsk Kunstsenter i Svolvær.

– Takk for oppmerksomheten, dette var kjempehyggelig, sa Solberg da han mottok diplom og gavesjekk fra lagets leder Rønnaug Refsaas.
Stig var imidlertid ikke snauere enn at han returnerte gavekortet tilbake til støtte for laget.
– Æ trenger det ikke, da e det bedre at kortet kan loddes ut til støtte for virksomheten vår, sa lederen for reiseklubben. Dette førte til at Jon Lyder som var en av dem som ble kåret til Årets Finnmarking i 2005 også ville donere sitt gavekort til inntekt for laget. Den velvillige holdningen fra begge ble møtt med spontan applaus fra styret som for anledningen deltok i en grillparty hos fru Rønnaug i Ullevålsveien 90 i Oslo. Grillfesten ble arrangert etter sommerens siste styremøte i laget.