Åretsmedlem 2005 i Finnmarkslaget i Oslo er kåret

Skrevet av Jon Lyder | 18. februar 2010
Posted in FiO Om Finnmarkslaget - Årets medlem
Åretsmedlem 2005 i Finnmarkslaget i Oslo er kåret

Årets medlem 2005 ble kåret på Årsfesten 18. februar. Finnmarkslaget i Oslo gratulerer Jon Lyder og Katarina Mathisen med utnevnelsen ”Årets medlem 2005”. Juryen begrunner sitt valg med at ”det var for sitt generelt sterke engasjement, og sin ressursbruk med å verve nye medlemmer. Begge har i tillegg arbeidet iherdig med å skape nye møteplasser for våre medlemmer, og å spre viktig informasjon om laget på to forskjellige måter. Et arbeid som er utført langt ut over det forventede.

Deres engasjement har utvilsomt smittet og bidratt til et ungdommelig fokus som laget sårt trenger. Arbeidet er utført nærmest i tandem av de to, og det er derfor naturlig å se på kandidatene samlet”.

Prisen består av et diplom, blomster og en gavesjekk på kr 2.500 fra Nordnorsk Kunstsenter i Svolvær. Vi håper anerkjennelsen vil bidra til engasjement og være en inspirasjon for flere til å stå på for laget.

Juryen som har bestått av Ann Schumacher, Bjørn Stenmark, Bjørn Moholdt og Laila Søreng hadde 11 sterke kandidater å velge