Hyggas venner

HYGGAS VENNER 50 ÅR. 23.9.2013.

 

HYGGAS VENNER BLE STIFTET DEN 23.09.1963. HARALD HAUG KOM MED ET FORSLAG PÅ ÅRSMØTET TIL FINNMARKSLAGET I OSLO PÅ GROTEN OM AT FERIEHJEMMET HYGGA BØR HA EN VENNEFORENING SOM  KAN VÆRE BEHJELPELIG MED Å “SAMLE” INN PENGER TIL   INNKJØP AV UTSTYR TIL HYGGA SOM ET SUPLEMANG TIL HYGGAS DRIFT.  FORSLAGET BLE ENSTEMMIN GODKJENT OG  NAVNET PÅ VENNEFORENINGEN BLE “ HYGGAS VENNER.”  

AV ÅRSBERETNINGENE KAN NEVNES AT HYGGAS VENNER  I LØPET AV DISSE 50 ÅR

 

HAR HYGGAS VENNER STYRE SAMLET INN CA KR. 200000.00 .

 

GJENNOM MEDLEMSKONTIGENT TIL HYGGAS VENNER OG  JUBILEUMSFESTER  SOM

 

BLE HOLDT I OSLO OG OM SOMMEREN I FORBINDELSE MED MARKERING AV

 

FINNMARKSLAGET KJØPTE HYGGA DEN 28.06.1955

 

I BOKA TIL FINNMARKSLAGET 50 ÅRS  JUBILEUM STÅR DET MYE OM HYGGA OG

 

VENNEFORENINGEN.  DEN FØRSTE GAVEN HYGGAS VENNER BLE GITT TIL

 

HYGGAS 10 ÅRS JUBILEUM I 1965  KJØPTE INN NY FLAGGSTANG OG TIL VEDLIKEHOLD.

 

AV ÅRSBERETNINGENE KAN NEVNES AT HYGGAS VENNER  SENER BLE DET I

 

SAMARBEID MED STYRET OG HUSSTYRET  KJØPT INN DIVERSE UTSTYR SOM NY

 

KOMFYR, OPPVASKEMASKIN OG TING SOM  IKKE VAR BUDSJETTERT AV DRIFTEN AV HYGGA.

   
04. februar 2010
Posted in FiO Hygga - Hyggas venner

Hyggas Venner er en forening som samler inn penger til Hygga, og som i samarbeid med husstyret og styret i FiO er med på å anskaffe utstyr som ikke er på budsjettet til Hygga. Alle midler som kommer inn går uavkortet til Hygga. Håper at så mange som mulig, både tidligere venner og nye, har lyst / mulighet til å komme med et bidrag - stort eller lite.

Kontingent Hyggas Venner
Minste kontingenten er Kr. 25,00
Alle bidrag taes imot med takk.

Hyggas Venner
Pb 2861 Tøyen
0608 Oslo

Postgironummer 0533 0897 017.

Benytte egen giro til å betale medlemskontingenten
På grunn av at laget ikke har noen utsendelser før sommeren, oppfordrer styret i Hyggas Venner deg til å benytte egen giro til å betale medlemskontingenten. Minste beløp er fortsatt kr 25,-. Ingen øvre grense. Styret håper på velvillig respons. Hyggas Venner. Pb 2861 Tøyen, 0608 Oslo. Postgironummer 0533.0897.017.

Vennlig hilsen Styret

Protokoll fra årsmøte i Hyggas venner 2006
På Generalforsamlingen 15. mars overtok Svein Pettersen lederklubba etter Erling Helgenen som har ledet Hyggas venner gjennom de siste årene. Svein Pettersen, den nye lederen fikk overrakt klubba, som takket for tilliten. Han benyttet anledningen til å takke Erling for en god jobb og håpet at det nye styret fortsetter den gode jobben i god tradisjon.

Æresmedlem 2005
Karl Anton Lindvall ble oppnevnt som Æresmedlem på Hyggas 50 års Jubileumsfest for sin innsats i styret og som ”grillkokk” på de årlige familie/Jubileumsfester på Hygga i mer enn 20 år.

Hyggas venner årsmelding 2005
Aktiviteter i 2005 har vært 50 års jubileum og familiedagen på Hygga. Til stede var 50 voksne og 13 barn. Æresgjest var Harald Haug som berømmet laget og husstyret for det gode vedlikeholdet av eiendommen.

Styret i Hyggas venner:

Hyggas Venner har følgende styre:

 • Leder: Svein Pettersen
 • Kasserer: Stig Emanuelsen
 • Styremedlem: Rønnaug Refsaas
 • Varamedlem: Jarl W. Olsen
 • Varamedlem: Erling Helgesen
Oversikt over gaver gitt til Hygga fra Hyggas Venner
 • 1965 Jubileumsgave til Hyggas 10.års jubileum. Kr. 500.00
 • 1966 Ny flaggstang og midler til vedlikehold. Kr. 1000.00
 • 1967 Ny sofa, stoler, køyesenger og lamper. Kr. 2000.00
 • 1968 Hyggas Venner 5.års jubileumsgave Kr. 1000.00
 • 1970 Jubileumsgave til Hyggas 15.års jubileum: Kr. 2500.00
  - To lampeskjermer i kobber, madrasser og bord
 • 1975 Jubileumsgave til Hyggas 20.års jubileum: Kr. 2500.00
  - 20 sengelamper, 16 pinnestoler og ny vimpel
 • 1978 Hyggas Venner 15.års jubileumsgave: Kr. 1500.00
  - Til en varmtvannsbeholder
 • 1980 Jubileumsgave til Hyggas 25.års jubileum: Kr. 2000.00
  - Syv bord til annekset og diverse utstyr
 • 1985 Jubileumsgave til Hyggas 30.års jubileum:
  - En oppvaskemaskin Kr. 5000.00
 • 1987 Ny flaggstang og vimpel med Hyggas navn Kr. 2500.00
 • 1988 Hyggas Venner 25.års jubileumsgave: Kr. 4000.00
  - En mikrobølgeovn, en kløyvøks, gjestebok og diverse spill.
 • 1990 Jubileumsgave til Hyggas 35. års jubileum: Kr. 10000.00
  - som gikk til nye utsmykningsbord på gavlene til Hygga.
 • 1993 Hyggas Venner 30. års jubileumsgave: Kr. 15000.00
  - som gikk til rengjøring av peisestutaket
  - og et kart over Nord-Norge fra 1795 og diverse verktøy
 • 1995 Jubileumsgave til Hyggas 40. års jubileum.
  - En oppvaskemaskin Kr. 7186.00
 • 1998 Hyggas Venner 35. års jubileumsgave til Hygga:
  - Et utebord med 8 sitteplasser til Kr.2000.00
 • 2000 Jubileumsgave til Hyggas 45. års jubileum
  - 9 Store og 64 små søyler til verandraen på hygga Kr.37000,00
 • 2001 3 soler og 3 bord kr. 7500.00
 • 2002 3 cd. kr.450.00
 • 2003 Hyggas Venner 40. års jubileumsgave til Hygga:
  - Renovering og ombygging av uthuset kr. 30000.00
  - og grillen kr. 5000.00
 • 2004 Gave på kr. 6000.00
  - til 2 store nye søyler og ny trapp kjøkkenveien.
 • 2005 Hygga’s 50. års jubileumsgave fra Hyggas Venner:
  - Gave på kr. 10000.00. Innkjøp av ny ovn i spisestua.
 • Gaver 2008 - Stekepanner, kjeler kniver og lignende for 5000 kr
 • Gave 2009 - Bord og benker til den nye terrassen
 • Gave 2010 - tilskudd til boring av eget vann på Hygga
Formålet med Hyggas venner.
Den daglige driften av Hygga besørges av et husstyre, men når det står større saker på tapetet kan det behøves hjelp. Derfor ble det i 1963, på tilrådning fra husstyret, opprettet en gruppe som skulle hete Hyggas Venner.

I formålsparagrafen står det: ”Gruppens formål er å arbeide til beste for lagets feriehjem Hygga. Gruppen skal etter evne skaffe midler til nyanskaffelser og vedlikehold av eiendommen. Gruppen skal også hjelpe til med at feriehjemmet drives etter forutsetningene”. Under pkt 6 i vedtektene står det: Gruppen skaffer seg inntekter ved kontingent, bidrag, lotteri, tilstelninger etc.

Hyggas Venner har arrangert mang en dansefest opp gjennom årene, og stått som bidragsyter til de aller fleste nyinnkjøpene som er gjort. De har tatt en stor byrde av hovedlagets skuldre og i høy grad vært medvirkende til at Hygga holder så god standard som den gjør.