19. desember 2014
Vi kom ikke i går, vi har vært her i 75 år

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12